Sampsa

Sampsa ry on Helsingin Yliopiston maatalousylioppilaiden yhdistys.

Sampsalaiset opiskelevat maatalouden koulutusohjelmassa maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa Viikin kampuksella. Maatalouden koulutusohjelmassa voi suorittaa opintoja kasvintuotannon biologian, kotieläintieteiden, maaperä- ja ympäristötieteiden, maatalousekonomian ja yrittäjyyden sekä maatalous- ja ympäristöteknologian suuntautumisvaihtoehdoissa.

Opintojen tavoitteena sampsalaisilla on maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinto ja sen myötä saatava agronomin arvo. Mahdollisia jatkotutkintoja ovat maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot.

Tiedekunnan tarjoamat elintarvike-, metsä- ja ympäristöalan koulutusohjelmat antavat hyvät mahdollisuudet täydentää ja monipuolistaa tutkintoa.
Maatalouden koulutusohjelmasta valmistuvat agronomit sijoittuvat työelämässä hallinnon, neuvonnan, opetuksen, tutkimuksen ja yrityselämän tehtäviin niin kotimaassa kuin myös kansainvälisesti.

Lisää tietoa opinnoista saat Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opinto-oppaasta.