Historia

Sampsa ry – maajusseja ja morsiamia jo vuodesta 1907

Maatalousylioppilaiden yhdistys Sampsa perustettiin 26.10.1907 Ylioppilastalolla pidetyssä kokouksessa. Heti alusta alkaen Sampsa toimi ja kokoontui aktiivisesti keskustellen ja ottaen kantaa maataloutta koskeviin asioihin. Sampsalla oli iso rooli muun muassa kerättäessä ja käännettäessä suomenkielistä maataloustieteitä koskevia ammattisanoja. Jo 1910-luvulla asiapitoisen opiskelun oheen järjestettiin vapaa-ajanvietettä, kuten retkiä ja juhlia.

1930-luvulla Sampsalla ylittyi 300 jäsenen rajapyykki ja toiminta oli täydessä käynnissä. Yhteistyötä oli haettu Mustialan lisäksi lahden tuolta puolen Virosta. Tuolta ajalta löytyykin maininta, kuinka Suomessa päädyttiin kieltolain jälkimainingeissa pitämään alkoholittomia vuosijuhlia, mutta Viron matkoilla sai nostella kuppia rauhassa.

Sota-aikoina Sampsan toiminta hiljentyi, sillä rintamalla tarvittiin nuoria miehiä. Sampsa olikin mukana julkilausumassa, jossa toivottiin tiedekunnan suhtautuvan myötämielisesti opiskelijoiden aikomukseen puolustaa maata ja osallistua linnoitustöihin. Sotien aikana Sampsan toimintaa hoidettiin mahdollisuuksien mukaan. Talvisodan jälkeen sampsalaisia osallistui ahkerasti jälleenrakennukseen mutta yhdistys viritti samalla omaa toimintaansa. Tauko tuli jälleen 1941-1942 kun yliopisto suljettiin sodan takia. Sotien aikana Sampsan jäsenistö muuttui hyvin naisvaltaiseksi ja sai poikkeusoloissa ensimmäisen naispuheenjohtajan. Ajan epävakaasta tilanteesta ja läheisten opiskelutovereiden kaatumisista johtuen illanviettoihin ei juuri ollut intoa. Sotien tyynnyttyä Sampsa pääsi jatkamaan toimintaansa 1945.

Historiansa aikana Sampsa on ollut ja on vieläkin ahkera talkoiden saralla. Muun muassa Latokartanon ylioppilaskylän kaksi ensimmäistä taloa valmistuivat 1953 sampsalaisten keräämien varojen turvin. Nykyäänkin sampsalaiset tarttuvat mitä moninaisimpiin töihin ja projekteihin isolla joukolla.

Sampsa on panostanut kovasti jäsentensä ja maatalousalan etuihin ja ottanut osaa tempauksiin. 1994 Sampsa otti eurokylvöillä kantaa EU:n maatalouspoliittiseen linjaukseen, että Suomessa on aivan yhtä hyvät viljelyolosuhteet kuin muualla Euroopassa ja kylvi ohraa Koetilan lumipeitteisille pelloille maaliskuussa. Viimeisin tempaus oli Sampsan osallistuminen traktorimarssille niin ikään maaliskuussa 2016. Sampsan tavoite on siis ollut ja on vieläkin puolustaa alaa, jota varten sampsalaiset opiskelevat.

Talkoiden, tempausten ja kannanottojen lisäksi Sampsan toiminnan keskiössä on nykyäänkin erilaiset opiskelijajuhlat sekä opintoihin ja alaan liittyvät retket, jotka tuovat piristystä pänttäämisen keskelle.