Alakerhot
Sampsassa toimii neljä eri alakerhoa, jotka tarjoavat oman suuntansa opiskelijoille ajanvietettä asiasta ja asian vierestä
Ei Sampsaa ilman alakerhoja, eikä alakerhoja ilman Sampsaa
Alakerhot ovat aktiivisia toiminnan järjestäjiä ja merkittäviä ihmisten yhdistäjiä. Vaikka Sampsa itsekkin järjestää paljon tapahtumia, on suurin osa toiminnasta kuitenkin alakerhojen aikaan saamaa ja siksi tapahtumakirjomme on niin laajaa kuin se on. Alakerhot hoitavat itse oman hallintonsa, mutta tärkeissä päätöksissä Sampsa tukee aloittelevia toimijoita. Alakerhot ovatkin se tavallisin tapa opiskelijalle aloittaa ainejärjestötoiminta ja helppo ympäristö päästä tutustumaan yhteisten asioiden järjestämiseen ja hallinnon koukeroihin. Toiminta ei ole vakavaa, mutta sitä tehdään tosissaan!

Alakerhoihin liittyminen hoidetaan Sampsan jäsenmaksun yhteydessä. Jokainen sampsalainen kuuluu ainakin yhteen alakerhoon ja jokainen alakerholainen on myös Sampsan jäsen. Jokainen sampsalainen saa myös haalareiden oston yhteydessä itselleen alakerhotaskun josta tunnistaa hänen opintosuuntansa. Jäsenyyden myötä on oikeutettu erilaisiin jäsenetuihin, kuten halvempiin tapahtumahintoihin.

Alakerhojen puheenjohtajat
Alakerhoihin saat yhteyden helpoiten laittamalla sähköpostia koko johtokunnalle tai suoraan alakerhon puheenjohtajalle
Tanja Heikkinen
Akateeminen Karjakerho

akk-johtis@helsinki.fi
tanja.e.heikkinen@helsinki.fi
Katleena Suomi
Akateemiset kasvintuottajat

akt-hallitus@helsinki.fi
katleena.saarinen@helsinki.fi
Minttu Koivisto
Tekniikka-Agraarit

ta-johtis@helsinki.fi
minttu.koivisto@helsinki.fi
Ville Perttula
Markkina-Agraarit

ma-johtis@helsinki.fi
ville.perttula@helsinki.fi